top of page

GØR FORSKELLIGHED TIL EN STYRKE

9 ligeværdige typer med hver deres bidrag til teamet

I nedenstående afsnit får du en kort introduktion til hver type og deres forskelligheder i en arbejdsrelateret og organisatorisk kontekst. 

Business and entrepreneurship symposium. Speaker giving a talk at business meeting. Audien

Hvad er det rigtige at gøre her?

single_perfektionisten_2x.png

1. Perfektionisten, Reformatoren & Organisatoren

„Jeg kommer altid velforberedt til alle møder, jeg kommer til tiden eller helst lidt før, og jeg har orden i mine notater!”
De søger det fuldkomne og er en principfast idealist, der på sit højeste er let at begejstre, men bliver voldsom kritisk i stressede situationer.​

Kommunikationsstil: De taler ofte i man-sprog. Perfektionisten taler i korte hovedsætninger og langsomt. De er lette at forstå , da deres sprog er logisk og korrekt. De kan lide at få præcise oplysninger. De vil have alle detaljer i orden og lægger stor vægt på kontrol, klare procedurer og orden. ​ Stressmønster: De reagerer med vrede, hvis de mister overblikket. De tager sekventielle beslutninger og bliver ulykkelige, hvis de presses til at bryde arbejdsgange. Arbejdsmæssigt: Perfektionister ønsker en tydelig ansvars- og arbejdsfordeling, de overholder deadline, og de er meget kvalitetsbevidste. De arbejder, indtil arbejdet er gjort, og de vil ofte hellere arbejde end at være sociale. Deres rolle i team: De medvirker til, at gruppen ikke begår fejl. De har fokus på fortiden og er med til at kontrollere, at erfaringer fra tidligere bliver inddraget. De bryder sig ofte ikke om forandringer, da det kan medføre uforudsete arbejdsgange og relationer. ​​ Karrierevalg: De ønsker sikkerhed og stabilitet. Perfektionisten vil have styr på fremtiden og tryghed i ansættelse. De søger firmaer med minimal risiko for fyringer og kan lide at have orden i forholdene. Intelligens: Forretningsmæssig Intelligens, FI og Politisk Intelligens, PI. ​ På højeste niveau er Perfektionister overordentligt kloge og vise. Ved at acceptere, verden som den er, de bliver åbne og realistiske. De er inspirerende og forhåbningsfulde, og udtrykker en sandhed der bliver hørt. ​ På laveste niveau er de bange for at lave fejl. Alt skal være i overensstemmelse med deres idealer. Velorganiserede, men upersonlige og puritanske. De holder deres følelser og impulser i skak. Ofte workaholics, tvangs-prægede, punktlige, pedantiske, og kræsne.

Hvordan kan jeg hjælpe her?

single_relationsskaberen_2x.png

2. Relationsskaberen, Giveren & Koordinatoren

„Jeg sikrer at der er harmoni og at alle bliver hørt til møderne, jeg skaber god stemning og er interesseret i andres meninger!”

De søger frihed og anerkendelse. De er ubevidst opmærksomme på andre og motiveres især ved opfyldelse af andres behov.

Kommunikationsstil: De taler meget i du-/vi-sprog. De gør alt for at respektere andres synspunkter. De har lyst til at være en del af en helhed. Relationsskaberne tager deres beslutninger med følelserne, og når man kommunikerer med dem, er det vigtigt at bruge føle-ord og tale i vi-sprog. ​ Stressmønster: I pressede situationer kan de glemme sig selv og deres egne behov. De har godt af moderat stress, da det kan medvirke til, at de får sagt fra. ​ Arbejdsmæssigt: De kan lide indirekte indflydelse. De ved ofte alt om, hvad der foregår i firmaet, og de er gode til at komme med konstruktive forslag. De er pligtopfyldende og søger anerkendelse. De kan lide at høre med til gruppen, og de er farverige, afslappede og opmærksomme. ​ Deres rolle i team: Relationsskaberne er koordinerende, er med til at skabe et samlende klima i teamet og er bevidste om, at alle bliver hørt. De er nutidsorienteret og ofte ønsker​ de ikke forandring. ​ Karrierevalg: De ønsker det stabile og er mest sikre, hvis forandringsprocesserne ikke kommer ovenpå hinanden. Relationsskaberen går på arbejde for at være sammen med andre. ​ Intelligens: Social Intelligens, SI og Emotionel Intelligens, EI. ​ På højeste niveau er Relationsskabere dybt uselviske og ydmyge. De giver ubetinget kærlighed til både dem selv og andre. De føler, at det er et privilegium at være i livet for andre. ​ På laveste niveau er de overdrevet intime og indgribende. De har brug for at være nødvendige, så de blander sig og kontrollerer i kærlighedens navn. Ønsker at andre er afhængige af dem. De giver, men forventer tilbagebetaling.

Hvad skal der gøres her?

single_udretteren_2x.png

3. Udretteren, Målretteren & Motivatoren

„Jeg sørger for at der er et 'øje på bolden' og fokuserer på det vi skal opnå, jeg er interesseret i andres meninger - men mest dem der fremmer målet!”
De er styret af en dynamisk energi og går efter succes. De er meget kvikt opfattende og ambitiøse. De er gode til at tage beslutninger og skaber en venlig, optimistisk stemning omkring sig. De er meget igangsættende, multitasker og kan virke rastløse.

Kommunikationsstil: De taler i et tydeligt jeg-sprog. Udretterne sætter sig ind i tingene og vil have, at der sker noget omkring dem. De er meget målrettet og kan overkomme langt mere end andre mennesker. Når man taler med dem, er det vigtigt, at man er godt forberedt og kan skelne det væsentlige fra alt andet. Sammen med dem skal man være hurtig, kontant og direkte. ​ Stressmønster: De bliver let uligevægtige i stressede situationer. I så fald bliver de ubeslutsomme og utydelige i deres kommunikation. ​ Arbejdsmæssigt: De er gode beslutningstagere, effektive, sætter sig hurtigt ind i tingene, er strukturerede og undgår unødvendige, langsomme procedurer. ​ Deres rolle i team: Udretteren er fremtidsorienteret og er med til at skabe tempo. Da de er meget målrettet, er de med til at sørge for, at arbejdet bliver gjort og egner sig godt i stillinger, hvor der skal tages hurtige beslutninger og skabes resultater. ​ Karrierevalg: De er igangsættende og drives af at starte nye processer eller udvikle nye produkter. Udretterne vil gerne føle, at der sker noget på grund af deres indsats. De er tit selvstændige eller finder virksomheder, hvor der er konstante udfordringer, og de ønsker udvikling og forandring, mens tryghed og stabilitet kommer i anden række. ​ Intelligens: Social Intelligens, SI, Forretningsmæssig Intelligens, FI og Politisk Intelligens, PI. ​ På højeste niveau accepterer Udrettere dem selv, og er selvrefererende og autentiske. De er beskedne og velgørende. Med kærlig humor og hjertet fyldt af ønsket om enkelhed. Blide og velvillige.. ​ På laveste niveau er de bevidste om deres image og fokuserer på hvordan de bliver opfattet. Tilpasser sig forventningerne fra andre, og hvad de skal gøre for at være vellykkede. Pragmatiske og effektive, men også overlagte og mister kontakten med deres egne følelser, under en glat facade. Problemer med intimitet.

Hvad mangler der her?

single_individualisten_2x.png

4. Individualisten, Empatikeren &  Æstetikeren

„Jeg sikrer nytænkning og kreativitet til møderne og har fokus på originale ideer og tanker der kan vende verden på hovedet"

De søger det originale og kan være ret dramatiske. De er gode til at finde geniale løsninger. De er meget styret af deres følelser, og de kan tage nogle gevaldige op- og nedture.

Kommunikationsstil: De taler i du-, vi- og jeg-sprog. De har stor respekt for andre mennesker og deres meninger. Rent sprogligt taler de ofte i fremtid eller i fortid, mere sjældent i nutid. Derfor kan de ind imellem virke fraværende. ​ Stressmønster: Stress gør dem endnu mere følsomme, og derved bliver Individualisterne ubeslutsomme og får det personligt dårligt. ​ Arbejdsmæssigt: De er gode til at finde alternative løsninger og ser gerne arbejdsopgaver fra flere indfaldsvinkler. De er fantasifulde, følelsesladet og anderledes. ​ Deres rolle i team: De er enestående og har ikke noget imod at være det. De tager konflikter op i teamet, hvis de mener, at de etiske regler er overtrådt eller i fare. Individualisterne har stor respekt for andre i teamet, hvilket gør dem værdifulde, men de er også sårbare og kan tage for meget hensyn til andre i teamet, hvilket kan gå ud over deres selvfølelse. De kan tilføre originalitet og kreativitet til ethvert projekt, specielt hvis man viser dem anerkendelse og respekt. ​​ Karrierevalg: De vil gerne gøre en værdimæssig forskel. Det meningsfulde er det centrale. Det er ikke lønnen, men sagen, der tæller. Individualisten tiltrækkes af det utraditionelle. ​ Intelligens: Global/spirituel Intelligens, GI og Social Intelligens, SI og Emotionel Intelligens, EI. ​ På højeste niveau er Individualister dybt kreative, og udtrykker det personlige og det universelle. Måske gennem kunst eller begavet underholdning. De er i stand til at omdanne deres erfaringer til noget værdifuldt. De er selvstændige, kreative og unikke. ​ På laveste niveau tager de alt personligt, er indadvendte, overfølsomme, sky og generte. De er ude af stand til at være spontane eller til at "komme ud af sig selv.” Trækker sig for at beskytte deres stærkt personlige image, samt for at vinde tid, til at få styr på deres følelser og sortere ud i dem.

Hvad ved vi her?

single_iagttageren_2x.png

5. Iagttageren, Specialisten & Tænkeren

„Jeg bidrager med et analytisk og fagligt fokus på møderne, jeg tænker i helheder men bliver stille hvis det sociale fylder for meget!"
De kan virke indesluttede, men det er ikke af uvenlighed, men fordi de er eftertænksomme. De er analytiske og tager deres beslutninger oppe i hovedet, og de holder en neutral fremtoning i samarbejdet. 

Kommunikationsstil: De taler i et anonymt man-sprog. De er abstrakt tænkende og går lige til det væsentlige i samtalen. Rent sprogligtlægger Iagttageren ofte en distance til andre mennesker. De viser sjældent deres følelser, men har ofte en veludviklet humor og evne til at gennemskue komplicerede opgaver. ​ Stressmønster: De har godt af en vis portion stress, da de således bliver mere kommunikative og idérige. Men samtidig kan de blive angste for, at man kommer for tæt på dem. ​ Arbejdsmæssigt: Iagttagerne er afventende, faglige og objektive. Når møder går over til at blive sociale, trækker de sig og arbejder i stedet. De har ofte masser af indsigt og er gode til at gennemskue andre mennesker, selv om de ikke giver udtryk for det i større for- samlinger. De kan lide personligt at indhente tilstrækkelig information, og de ønsker tid til at tage den rigtige beslutning i enrum. ​ Deres rolle i team: De er uafhængige af andre mennesker, og samtidig er de med til at få teamet til at arbejde konstruktivt og effektivt. ​ Karrierevalg: Faglig kompetence, talent og viden er det centrale. Iagttageren trives, så længe jobbet giver mulighed for at dygtiggøre sig. De kan lide at være specialister og søger udfordringer. ​ Intelligens: Forretningsmæssig Intelligens, FI, Politisk Intelligens, PI og Global/spirituel Intelligens, GI. ​ På højeste niveau er Iagttagere meget visionære, begriber stort set alle sammenhænge, og formår samtidig med at trænge i dybden. De ser tingene i deres helhed og sande sammenhæng. De laver banebrydende opdagelser og finder helt nye måder at fremstille og opfatte ting på. ​ På laveste niveau involveres de i komplicerede idéer eller imaginære fantasier. De er optaget af deres visioner og fortolkninger, snarere end af virkelighed. Er fascineret af videnskabelige emner. Også mørke foruroligende temaer. De er tilskuere og ved, at andre ikke forstår dem.

Hvad kan gå galt her?

single_realisten_2x.png

6. Realisten, Skeptikeren & Loyalisten

„Jeg stiller spørgsmål på møderne for at sikre at vi er forberedte alle tænkelige udfordringer, jeg er skeptisk over for hurtige løsninger!"

De forpligter sig og er til at stole på. De er undersøgende, skeptiske og eksperter i at se tingene fra flere sider. De stiller hele tiden modspørgsmål, og de kan ikke lide lange svar. De tager højde for alle fejl og tvivler, indtil de er helt overbeviste om, at en beslutning er truffet på det rigtige grundlag.

Kommunikationsstil: Realisten taler i jeg- og man- sprog. De kan lide modstand og giver modstand. De inddrager alle mulige problemer i processen, undersøger for fejl og mangler. De kan være svære at begejstre. De taler i et sprog præget af nutid og fortid. ​ Stressmønster: De trives godt med at blive presset, de bliver hurtigere i deres beslutningsprocesser, og der kommer tempo på udførelsen af opgaver. I pressede situationer kan angsten for fiasko og for stramme planer gøre dem meget stressede. ​ Arbejdsmæssigt: De er neutrale, skeptiske og loyale. Realisterne er ofte smilende samtidig med, at de er reserverede. De er til at stole på, grundige og tager højde for uforudsigelige problemer. ​ Deres rolle i team: I samarbejde med andre er de med til at sørge for, at problemerne bliver grundigt analyseret. De er neutrale i relationer til deres kolleger. ​​ Karrierevalg: Selvledelse, uafhængighed og analyser er i fokus. Realisten vil helst udføre opgaverne i eget tempo og efter egne metoder. ​ Intelligens: Forretningsmæssig Intelligens, FI, Politisk Intelligens, PI og Social Intelligens, ​ På højeste niveau er Realister tillidsfulde, selvstændige og udstråler sandt mod. De har positive tanker og gode evner for lederskab. Behovet for nære relationer, træder frem kombineret med ligeværdig samarbejdsevne. ​ På laveste niveau er de undvigende, ubeslutsomme, forsigtige, og ambivalente. Indre forvirring gør, at de reagerer uforudsigeligt, med modstridende "blandede signaler.”

Hvad er muligt at gøre her?

single_idémageren_2x.png

7. Idémageren, Entusiasten & Eventyreren

„Jeg sikrer en positiv stemning på møderne, jeg har mange idéer og motiverer andre til at gå nye veje!"
De er energiske modige livsnydere der er let kan begejstre. De er abstrakt tænkende med overblik. De er rettet mod alternativer og løsninger. De er meget hurtigtopfattende og afbryder tit. Ikke fordi de vil være uforskammet men fordi de har gennemskuet tingene før alle andre. De kan analysere komplicerede opgaver og de kommer med utraditionelle forslag.

Kommunikationsstil: De taler i jeg-, vi- og man-sprog, og de taler hurtigt i nutid og fremtid. Lad være med at blive usikker, fordi de afbryder, de kan sagtens overskue det hele og kan have 1000 bolde i luften samtidig. ​ Stressmønster: I stressede situationer bliver Idémagerne struktureret, fanger alle boldene i luften og får dem konkretiseret og udført. ​​ Arbejdsmæssigt: De er meget selvstændige, nysgerrige, farverige og afslappede. De kan lide at være ledere og er det ofte. De tager analytiske beslutninger, som de selv vil styre og bestemme over. ​​ Deres rolle i team: Idémageren er bedst i opstarten af projekter. De er meget delegerende, koordinerende og giver let ansvar fra sig. De er ikke kontrollerende, hvilket kan betyde, at de ikke altid sikrer sig, at alle detaljer bliver udført, men de er gode til at skabe resultater i teamet. ​ Karrierevalg: Idémagerne elsker at koordinere andres indsats, at være ansvarlige for resultatet og at lede på alle niveauer. De bruger deres analytiske sans og forståelse for samspillet mellem mennesker. De stimuleres af at tackle problemer, hvor de kan udnytte deres udisciplinerede tankegang og opnå alternative løsninger. ​ Intelligens: Global/spirituel Intelligens, GI, Social intelligens, SI, Forretningsmæssig Intelligens, FI og Politisk Intelligens, PI. ​ På højeste niveau er Idémagere dybt taknemmelige for livet og de muligheder de har. De evner at fordybe sig i nærvær, åndelighed og enkelhed. Deres ro bidrager med ægte kontakt til, hvor storslået livet kan være. ​ På laveste niveau er de uhæmmet pralende og deres tendens til overdrivelser, dækker over at de er bange for at virke kedelige. De er i evig bevægelse, men har for mange idéer, og mangler handlinger der følger op. Det er vanskeligt for dem at mærke hvad de virkelig har brug for, så de forsøger at få alt.​

Hvad står du/vi for her?

single_udfordreren_2x.png

8. Udfordreren, Frontkæmperen & Beskytteren

„Jeg bidrager med handlekraft og holdninger til møderne, jeg stiller krav og har høje forventninger til at andre vil og gør det samme!"

Er som regel energiske, karismatiske og oprørske. De kan lide at have kontrollen og kan blive meget vrede, hvis de ikke får deres vilje. De ønsker klare linjer og logiske forklaringer. De kan virke provokerende, ikke fordi de ønsker at være det, men fordi de ønsker, at de rigtige beslutninger bliver taget. Udfordrere kan lide at være omgivet af stærke mennesker og kan virke dominerende, hvis de opfatter svaghed eller uretfærdighed. 

Kommunikationsstil: De taler meget i markant, tydeligt jeg-sprog, hurtigt og med autoritet. De kan lide at styre, tage beslutninger og give gode råd til andre. De kan blive eksplosivt vrede og konfliktskabende. ​ Stressmønster: Når de bliver stressede, bliver de analytiske og kortfattede. ​ Arbejdsmæssigt: De vil have klare linjer, er stærke og forventer, at andre er det samme. Udfordrerne stiller regler op, men bryder dem gerne selv, hvis reglerne er i vejen for retfærdigheden. De kan lide at lede og gør det med stor autoritet. De er meget direkte, styrende og motiverende. ​ Deres rolle i team: Udfordrerne kan lide at være i centrum og har ind imellem svært ved at mærke andre menneskers følelser, fordi de er selvoptagne. De vil gerne være den, der bestemmer, samtidig er de beskyttende overfor dem, de stoler på. ​ Karrierevalg: Søger ren udfordring og mulighed for at præstere det umulige. En rigtig problemknuser eller også drives de af konkurrence. Søger afveksling og stadig større udfordringer. Udfordreren keder sig, når problemerne er løst. ​ Intelligens: Forretningsmæssig Intelligens, FI, Politisk Intelligens, PI og Social Intelligens, SI. ​ På højeste niveau er Udfordrere storsindede, uselviske og myndige. De kan være heltemodige og vise storhed i meget bred betydning. Deres dybe indsigt og store visioner kan sætte varigt præg på omgivelserne. ​ På laveste niveau er de egocentriske, dominerende og insisterende, og forsøger at gennemtvinge deres vilje og ideer. Kun hvis andre er med dem, behandles de med respekt. De optræder som boss, og vil gerne føle at andre er bag dem.

Er der harmoni her?

single_mægleren_2x.png

9. Mægleren, Fredselskeren & Tryghedsskaberen

„Jeg sørger for at vi har det rart til møderne og at der er balance i gruppen, jeg er nysgerrig på andres meninger og præges også af dem!"
Er uhyre behagelige og ofte meget vellidte. De er mere optaget af, at andre mennesker har det godt. De elsker en god stemning, harmoni og ro. De er imødekommende, ikke- konkurrerende og snakkesalige.

Kommunikationsstil: De taler helst i du- og vi-sprog lidt langsomt med lange forklaringer, fordi de ser tingene fra flere sider. De søger kompromis og muligheder. De kan ikke så godt lide at tage beslutninger og venter til sidste øjeblik. De spørger mange til råds og kan godt lide at se sagerne fra forskellige synspunkter. De hader deadlines og kan have svært ved at prioritere. ​ Stressmønster: Mæglerne bliver let ubeslutsomme i stressede situationer, fordi de vil se tingene fra alt for mange sider. ​ Arbejdsmæssigt: De fungerer med klare rutiner, deadline og kaster sig ikke ud i risikable projekter. De er tolerante, afslappede, imødekommende og søger kompromisser, men kan blive stædige, hvis de bliver presset. ​ Deres rolle i team: Mæglerne er med til at skabe den gode stemning, og de kan lide at indgå i sammenhænge med flere forskellige slags mennesker. De sørger for, at den sociale mangfoldighed bliver opretholdt. ​ Karrierevalg: Ønsker afbalanceret livsstil, hvor karriere ikke dominerer i forhold til familielivet. Arbejde, privatliv og fritid skal gå op i en højere enhed. ​ Intelligens: Social Intelligens, SI og Emotionel Intelligens, EI. ​ På højeste niveau er mæglere selvstændige og virker ofte som katalysatorer for dybe relationer til andre, og mellem andre. De har stor sindsro og er intens til stede i livet. Samtidig er de dynamiske og får ting til at blomstre omkring dem. ​ På laveste niveau er de følelsesmæssigt ugidelige, og har uvilje mod at være ansvarlige. Deres argumentation er tåget. Ved problemer reagerer de med ligegyldighed og forsvinder når det er muligt. De kan godt være aktive, men virker diffuse og passive i samarbejde med andre.

bottom of page