top of page

Enneagrammet Erhverv er et dynamisk, holistisk og psykologisk typeprofilværktøj til personligheds- og teamanalyse.

Skærmbillede 2022-10-08 kl. 13.41.53.png
Testrapport

Testrapport

Typeindikator

Typeindikator

Skærmbillede 2022-11-15 kl. 15.55.53.png

Unik profilgraf

Intensitet af tilknytning

Intensitet af tilknytning

OM ENNEAGRAMMET ERHVERV

Indsigt og viden

Enneagram kommer af græsk og betyder 'ni-model', hvor 'ennea' betyder ni, og 'gram' betyder model.

Enneagrammet har sin oprindelse i den mystiske tradition, hvis historie er flere tusind år gammel, men er i dag en del af den traditionelle forskning og koblet til moderne psykologi.  

​Enneagrammet beskriver 9 arketypers fundamentale mønstre for, hvad der motiverer den enkeltes tanker og handlinger og afdækker den enkeltes psykologiske præstationsevne og personlige udvikling. 

Hver type er placeret i et ’center’, har to ’vinger’ og samtidig viser ’benene’, hvilken type man styrer imod, afhængig af om man er i overskud og trivsel (integration) eller underskud og stress (disintegration).

Alle 9 typer er lige interessante og alle mennesker indeholder lidt af hver type, men de fleste har en arketype, de identificerer sig mest med.

I resumé af testdata kan du aflæse intensiteten i din profil. Eksempelvis om du er høj, middel eller lav i din tilknytning til din primære type, og om den suppleres af flere assisterende arketyper. 

Den unikke profilgraf og testdata er et indsigtsfuldt grundlag for udvikling og den professionelt uddannede testansvarlige vil introducere, uddybe og fortolke dit testresultat sammen med dig.

Bryd murene ned

Bryd murene ned!

Identificerer personlige talenter og styrker, og skaber dyb indsigt i teamets muligheder og udfordringer!

Individuel rapport indeholder:

 • Individuel unik profilscore
 • Intensitet af tilknytning til sin primære type
 • Typen på arbejde og som person
 • Typens sprog og kommunikationsstil
 • Typens rolle i teams
 • Typen som leder
 • Typens relationer til kolleger og ledere
 • Flow, positiv energi og stress
 • Udviklingspotentiale
 • Personlig udviklingsplan
 • Teamets individuelle unikke profilscorer
 • Antal af hver type i teamet
 • Teamets samlede gennemsnitsscore
 • Individuelle profilscorer målt over for teamgennemsnit
 • Kort beskrivelse af de 9 typer

Team rapport indeholder:

Skærmbillede 2022-10-09 kl. 00.47.40.png
Testrapport

Enneagrammet Erhverv er den eneste test på markedet der kombinerer en organisations fem intelligenser med de 9 typer. Læs mere her

Intrnationalt research tam

Internationalt research team

Vores internationale Research Team forestår løbende validering, forskning og videreudvikling af Enneagrammet Erhverv. 

Vores test har vist høj reliabilitet i pre-analyserne og vi er nu i ansøgningsfasen hos DNV for godkendelse.

Research Teamet er ikke ansvarligt for den forretningsmæssige anvendelse af testen, men er blevet bedt om at bidrage til forskning og udvikling af Enneagrammet Erhverv, for at tilføre viden - relevant for praksis såvel akademisk praksis.

Research Teamet ledes af Bjørn Z. Ekelund og de øvrige medlemmer har unikke og relevante kompetencer i forhold til Enneagrammet, personlighedstest, personlig udvikling og videnskab.

De er inspireret af at bringe Enneagrammets visdom til en mere præcis og praktisk relevant brug og akademisk forståelse.

bottom of page