En unik testportal til    professionelle 

Om Enneagrammet Erhverv
Enneagrammet Erhverv er et dynamisk, holistisk og psykologisk typeprofilværktøj til personligheds- og teamanalyse.
Enneagram kommer af græsk og betyder 'ni-model', hvor 'ennea' betyder ni, og 'gram' betyder model.
Enneagrammet beskriver 9 arketypers fundamentale mønstre for, hvad der motiverer den enkeltes tanker og handlinger og afdækker den enkeltes psykologiske præstationsevne og personlige udvikling. 
 
Hver type er placeret i et ’center’, har to ’vinger’ og samtidig viser ’benene’, hvilken type man styrer imod, afhængig af om man er i overskud og trivsel (integration) eller underskud og stress (disintegration).
'
Enneagrammet har sin oprindelse i den mystiske tradition, hvis historie er flere tusind år gammel, men er i dag en del af den traditionelle forskning og koblet til moderne psykologi.  
EE1.png
Enneagrammet Erhverv består af 180 nøje udvalgte spørgsmål
 
Testen afdækker en testpersons unikke profil og personlige karakteristiske træk, med fokus på tanke/tale, motivations-, adfærds- og reaktionsmønstre i en arbejdsrelateret og organisatorisk kontekst. 

Testsystemet gør det også muligt at foretage team- og kulturanalyser, som skaber et unikt fundament for udvikling af virksomheden.

9 ligeværdige typer med hver deres talenter
Få indsigt i 
 • Personlighed - styrker og begrænsninger
 • Teamroller

 • Kommunikationsstil - udfordringer og muligheder 

 

Udbytte for teamet

 • Accept og forståelse af forskellighed

 • Øget åbenhed, tillid og gensidig respekt

 • Fokus på adfærd og kommunikation

Formålet med Enneagrammet Erhverv

 •  At gøre hver enkelt leder og medarbejder bevidst om egen personlig typeprofil, sprog, handlemuligheder og stressmønstre. 

 • At give hver enkelt leder og medarbejder mulighed for at forankre sig i egen personlighed og dets kompetencer og resurser.

 • At give teamet mulighed for at opdage andres personlighedstypers kvaliteter, rolle og bidrag til teamets udvikling.

 • ...  

Alle 9 typer er lige interessante, og alle mennesker indeholder lidt af hver type, men de fleste har en arketype de identificerer sig mest med.

Individuel rapport
Unik profilgraf 
Intensitet af tilknytning til primære type
23 siders arketypebeskrivelse i en arbejdsrelateret og organisatorisk kontekst
Personlig udviklingsplan
Arketypebeskrivelse
Testresumé
Skærmbillede 2019-12-10 kl. 22.05.17.png
Skærmbillede 2019-12-11 kl. 13.45.21.png
Team rapport
Antal af hver type i teamet
Teamets samlede gennemsnitsscore
Individuelle profilscorer målt over for teamgennemsnit
Udviklingsplan for teamet
Kort beskrivelse af de 9 typer
Team profiler
Tem profil
Uddrag af team rapport
Hvorfor bruge Enneagrammet Erhverv?

Søren Kierkegaard udtalte nøgternt at "et menneske er dømt til ikke at kunne gennemskue sig selv"! Så hvorfor tro at 'en test' vil kunne afsløre et menneskes indre? 

 

Med rette kan man være forbeholden over for brug af test, fordi mange persontypetest, enten er for simple og mangler nuancer eller er for ambitiøse og forsøger at beskrive en testperson i mindste detalje. 

 

Enneagrammet Erhverv er tro mod sit oprindelige ophav som arketypetest da intet menneske lader sig beskrive i detaljen - også selv om andre Enneagram test på markedet forsøger!

Brug af test bør tage det forbehold at kun i det omfang et menneske kan genkende sig selv i et testresultat vil udvikling forekomme. 

Et testresultat bør derfor altid ligge op til fortolkning i samarbejde mellem den professionelt uddannede Enneagram ekspert og testpersonen eller teamet!

Evidens og testgrundlag

Enneagrammet Erhverv er baseret på bøgerne:

 • Enneagrammet & Teamudvikling, vidensdeling, ledelse og samarbejde (bestseller i 2002)

 • Enneagrammet & Fremtidens intelligente organisationer (2013) begge af Edit Moltke-Leth.

De 180 nøje udvalgte spørgsmål er resultatet af 3 års arbejde med at indkredse de signifikante forskelle, egenskaber og kendetegn hos hver af de 9 typer. 

NB! Der findes mange enneagram test på markedet i verden - kun meget få er valideret. Enneagrammet Erhverv er ikke valideret endnu men i de indledende faser for validering i Danmark. Derfor samles bla. data til denne proces når testen startes. Vi forventer at Enneagrammet Erhverv bliver valideret i 2020.