En unik testportal til    professionelle 

Om Enneagrammet Erhverv
Enneagrammet Erhverv er et dynamisk, holistisk og psykologisk typeprofilværktøj til personligheds- og teamanalyse.
Enneagram kommer af græsk og betyder 'ni-model', hvor 'ennea' betyder ni, og 'gram' betyder model.
Enneagrammet beskriver 9 arketypers fundamentale mønstre for, hvad der motiverer den enkeltes tanker og handlinger og afdækker den enkeltes psykologiske præstationsevne og personlige udvikling. 
 
Hver type er placeret i et ’center’, har to ’vinger’ og samtidig viser ’benene’, hvilken type man styrer imod, afhængig af om man er i overskud og trivsel (integration) eller underskud og stress (disintegration).
'
Enneagrammet har sin oprindelse i den mystiske tradition, hvis historie er flere tusind år gammel, men er i dag en del af den traditionelle forskning og koblet til moderne psykologi.  
EE1.png
Enneagrammet Erhverv består af 180 nøje udvalgte spørgsmål
 
Testen afdækker en testpersons unikke profil og personlige karakteristiske træk, med fokus på tanke/tale, motivations-, adfærds- og reaktionsmønstre i en arbejdsrelateret og organisatorisk kontekst. 

Testsystemet gør det også muligt at foretage team- og kulturanalyser, som skaber et unikt fundament for udvikling af virksomheden.

9 ligeværdige typer med hver deres talenter
Få indsigt i 
  • Personlighed - styrker og begrænsninger
  • Teamroller

  • Kommunikationsstil - udfordringer og muligheder 

 

Udbytte for teamet

  • Accept og forståelse af forskellighed

  • Øget åbenhed, tillid og gensidig respekt

  • Fokus på adfærd og kommunikation

Formålet med Enneagrammet Erhverv

  •  At gøre hver enkelt leder og medarbejder bevidst om egen personlig typeprofil, sprog, handlemuligheder og stressmønstre. 

  • At give hver enkelt leder og medarbejder mulighed for at forankre sig i egen personlighed og dets kompetencer og resurser.

  • At give teamet mulighed for at opdage andres personlighedstypers kvaliteter, rolle og bidrag til teamets udvikling.

Alle 9 typer er lige interessante, og alle mennesker indeholder lidt af hver type, men de fleste har en arketype de identificerer sig mest med.