top of page

Privatlivspolitik

1.0 Dataansvarlig Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. RETHNK ApS (juridisk ejer af Enneagrammet Erhverv) Hillerødgade 30a, 1. sal 2200 København N CVR-nr.: 35654003 Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@enneagrammeterhverv.dk 2.0 Hvilke personoplysninger vi indsamler til brug for opfyldelse af vores aftale med dig om din brug/din virksomheds brug af Enneagrammet Erhverv. Generelt indsamles de personoplysninger, som vi behandler om dig, direkte fra dig, når du interagerer med vores tjenester eller bruger vores produkter. Hvis du har en personligt ejet virksomhed eller er ansat i et selskab, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din virksomhed: Vi indsamler din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt dit navn og din virksomheds cvr.nr. Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. Ved udsendelse af testlink til tredjemand, indsamler vi de oplysninger som indgår i testen samt alder, køn og type stilling (medarbejder/leder) som anvendes anonymt til forskning. Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores testsystem er dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Trækker du dit samtykke tilbage, kan vi, hvis ønsket, slette alle dine testbruger data, som vi kun anvender til anonymt forskningsbrug. 2.1 Nyhedsbrev Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser. Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a. Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet. Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 3.0 Brug af personoplysninger Vi bruger dine personoplysninger til: - Levering af vores tjenester og produkter - Support, forbedringer og statistiske analyser - Sikkerhed - Marketing Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed. Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil. Vi bruger de underleverandører der fremgår af listen Underleverandører til behandling af dine personoplysninger. 3.1 Indsigt i personoplysninger m.v. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Enneagrammet Erhverv, skal du rette henvendelse på info@enneagrammeterhverv.dk Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på info@enneagrammeterhverv.dk Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på info@enneagrammeterhverv.dk Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke. Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk 3.2 Sletning af personoplysninger Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed. Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen. Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 3.3 Dataportabilitet Din adgang til at få udleveret data fra Enneagrammet Erhverv er reguleret i vores betingelser, som du finder under "Forretningsbetingelser" 3.4 Vores rolle som databehandler I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de personoplysninger du selv behandler, herunder opbevarer i Enneagrammet Erhverv testportal. Vi fremsender vores databehandleraftale ved indgåelse af et samarbejde. 3.5 Ændring af vores persondatapolitik I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website. 4.0 Cookiepolitik Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere. Cookies hjælper os med anonymiserede statistikker over måden, du anvender vores hjemmeside på. Ved at bruge cookies er vi også i stand til at skelne mellem besøgende på vores hjemmeside og behandle dem individuelt. Med undtagelse af de mest nødvendige cookies, sætter vi ingen cookies uden din forudgående accept. Når du besøger hjemmesiden for første gang, anmoder vi dig om i vores cookie-banner at give os samtykke til at optimere din brug af hjemmesiden. Læs om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies/ Sidst revideret Nov 2022.

Underleverandører

Opdateret oversigt over underleverandører i Enneagrammet Erhverv.

 

Nedenstående underleverandører af vores IT-systemer kan få adgang til vores brugeres persondata idet man indgår en aftale med Enneagrammet Erhverv.

 

De leverer services, vi vurderer, er nødvendige for, at vi kan leve op til den aftale, du som bruger laver med Enneagrammet Erhverv ved at blive registreret bruger hos os.

 

Listen vil løbende blive opdateret ved eventuelle ændringer. Hvis der bliver tilføjet en underleverandør, vil alle brugere ligeledes blive varslet.

Skærmbillede 2023-01-27 kl. 10.16.30.png
bottom of page