Sikkerhed
Persondatapolitk

1.0 Dataansvarlig

RETHNK ApS (juridisk ejer af Enneagrammet Erhverv)

Hillerødgade 30a, 1. sal

2200 København N

CVR-nr.: 35654003

 

2.0 Hvilke personoplysninger vi indsamler til brug for opfyldelse af vores aftale med dig om din brug/din virksomheds brug af Enneagrammet Erhverv.

 

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelse af din konto hos os.

 

Hvis du har en personligt ejet virksomhed eller er ansat i et selskab, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din virksomhed:

 

Vi indsamler din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt dit navn og din virksomheds cvr.nr.

 

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand.

 

Ved udsendelse af testlink til tredjemand, indsamler vi de oplysninger som indgår i testen samt alder, køn og type stilling (medarbejder/leder) som anvendes anonymt til forskning.

 

Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores testsystem er dit samtykke.

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. 

Trækker du dit samtykke tilbage, kan vi, hvis ønsket, slette alle dine testbruger data, som vi kun anvender til anonymt forskningsbrug.

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

 

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

 

Vi bruger de underleverandører der fremgår af listen Underleverandører til behandling af dine personoplysninger.

 

3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Enneagrammet Erhverv, skal du rette henvendelse på info@enneagrammeterhverv.dk

 

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på info@enneagrammeterhverv.dk

 

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på info@enneagrammeterhverv.dk.

 

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

 

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

 

3.2 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

 

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

 

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

 

3.3 Dataportabilitet

Din adgang til at få udleveret data fra Enneagrammet Erhverv er reguleret i vores betingelser, som du finder her (link til betingelser).

 

3.4 Vores rolle som databehandler

I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de personoplysninger du selv behandler, herunder opbevarer i Enneagrammet Erhverv testportal. Du finder vores databehandleraftale her. 

 

3.5 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

 

Sidst revideret Maj 2018.

Underleverandører

Opdateret oversigt over underleverandører i Enneagrammet Erhverv.

 

Nedenstående underleverandører af vores IT-systemer kan få adgang til vores brugeres persondata idet man indgår en aftale med Enneagrammet Erhverv.

 

De leverer services, vi vurderer, er nødvendige for, at vi kan leve op til den aftale, du som bruger laver med Enneagrammet Erhverv ved at blive registreret bruger hos os.

 

Listen vil løbende blive opdateret ved eventuelle ændringer. Hvis der bliver tilføjet en underleverandør, vil alle brugere ligeledes blive varslet.

23.maj 2018